Çevİrmenler

Ermiş, Nafer

eremis_nafer1964 de doğdu. Serbest yazar ve çevirmen olarak İstanbul'da yaşıyor ve 2006'dan bu yana İmge Yayınları'nın yöneticiliğini yapıyor. Klaus Mann, Stefan Zweig, Franz Kafka, Bertolt Brecht, Christoph Ransmayr ve Arno Geiger gibi yazarların yapıtlarını çevirmiştir.